Huisreglement

Dit huisreglement heeft niet de bedoeling om iedereen te overstelpen met regels. De bedoeling is om een plek te creëren waar het voor iedereen aangenaam is en blijft en hier zijn nu eenmaal wat afspraken voor nodig.

Ook veiligheid is van belang voor mens en paard !

Goede afspraken maken goede vrienden!

1. Verboden te roken op het ganse terrein. Zeker niet in de stallen en de keuken!
2. De buitenpoort altijd dichtdoen omwille van de veiligheid voor de paarden.
3. Het terrein en de lokalen met respect gebruiken als een goed huisvader, materialen steeds terug zetten waar je ze gevonden hebt.
4. Buiten de paddock en weide dient iedereen de mest van zijn eigen paard op te kuisen.
5. Het terrein achter laten zoals je het gevonden hebt, netjes en proper.
6. Gelieve activiteiten met genodigden aan te kondigen op onze facebookgroep Wildlife Pension na overleg met Ivo.
7. Bij het verlaten van het terrein :

  • alle gereedschappen uit de weide of paddock halen
  • alle lichten uit doen
  • de stroomgroep afzetten
  • schrikdraad apparaat aanzetten
  • alle poorten sluiten.
  • de zadelkamer afsluiten met slot
  • de kranen van de watervaten afsluiten

8. Gelieve de paarden niet te voederen en geen snoepjes te geven.  De paarden krijgen alleen ruwvoer, dus GEEN brood of andere dingen voederen, met mate wortels en gesneden appels.
9. Er mogen GEEN auto’s op het terrein, tenzij voor laden en lossen.  Er is parking halverwege het weggetje.

Toelichting Rookbeleid

Er telt een algemeen rookverbod op de paddock. Indien u toch deze behoefte heeft kan u dit doen aan de ingangspoort. Het is ten strengste verboden om te roken in de zadelkamer, keuken of schuilstal. In de keuken staan gasflessen en de schuilstal dient voor hooiopslag. 

Gas en hooi zijn extreem brandbaar, het duurt maar enkele minuten en alles staat in brand!