Welkom op de paddock

Wildlife Paddock is een duurzaamheidsproject. Het is een experiment om onze eigen veerkracht te stretchen en steeds weer op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.

Wildlife Paddock is ook een gemeenschapsplek waarbij mensen mekaar kunnen ontmoeten en contact kunnen maken met paard en natuur en vooral zichzelf.  Deze plek staat ten dienste van de gemeenschap die de plek verzorgd.  Wij zijn blij dat mensen zich hier thuis voelen en mee een thuis maken om anderen uit te nodigen.  Wij zijn dankbaar dat Wildlife Paddock op deze manier iets kan betekenen voor iedereen die er land.

De Wildlife Paddock is ons onderzoeksplatform. Volgende keuzes staan hierin centraal:

  • Duurzaamheid – ook voor het groter geheel
  • Paard- en mensvriendelijk werken
  • Natuurlijke aanpak
  • Gesloten eco-systeem: geen afval (mest) en geen toevoer (hooi, bemesting)
  • Zo weinig mogelijk aangebrachte middelen: water, elektriciteit, benzine

Het paard als kuddedier:

Een paard is een kuddedier. In de kudde is ook een hiërarchie die soms hardvochtig wordt uitgevochten. Om zich veilig te voelen heeft een paard een leider nodig.

 

Het paard is een vluchtdier:

  • Zorg dat je de vluchtweg niet afsluit.
  • Laat het paard altijd weten waar je bent dmv contact of geluid
  • Laat een paard niet schrikken

Het paard leeft altijd in het nu en verwacht van zijn kuddeleider dat hij aanwezig is.